Sommarkampanjen Solotalkot erbjuder alla finländare ett enkelt sätt att bekämpa främmande arter

Pressmeddelande 27-05-2021 kl. 10.10

Finlands miljöcentral SYKE, Naturresursinstitutet Luke och Finlands Naturskyddsförbund meddelar

© SYKE

Kampanjen Solotalkot sporrar oss till att förstärka den finländska naturens mångfald genom att bekämpa invasiva främmande arter – var och när det passar dig bäst. Kampanjen, som genomförs 17.5–22.8.2021 i de sociala medierna, uppmuntrar finländarna till att anmäla sina observationer av främmande arter och att rensa bort dem från hemmagården och den omgivande naturen eller från de talkoobjekt som samarbetskommunerna har märkt ut.

Invasiva främmande arter är ett betydande hot mot naturens mångfald, både i Finland och runt om i världen. Främmande arter som sprids till följd av människornas agerande har rymt från gårdar och trädgårdar ut i naturen och förökat sig så att de har blivit en olägenhet. Redan i flera års tid har föreningar, enskilda medborgare, vängrupper och projekt ordnat evenemang för att bekämpa invasiva främmande arter.

”Alla som är intresserade av att bekämpa främmande arter har inte möjlighet att delta i talkoverksamheten på grund av långa avstånd eller olämplig tidpunkt”, beklagar Markus Seppälä, expert på främmande arter vid Finlands naturskyddsförbund.

Kampanjen Solotalkot gör det möjligt att på eget initiativ aktivt delta i bekämpandet av främmande arter och samtidigt vara med i en gemenskap bestående av andra enskilda talkomedlemmar.

”Individuellt talkoarbete, anmälan av observationer och kontakt mellan talkoarbetarna möjliggörs av observationsappen iNaturalist, som har visat sig vara ett viktigt verktyg för bekämpningen av främmande arter”, säger forskaren Anne Holma från Finlands miljöcentral glatt.

Deltagarna kan starta ett eget talkoobjekt eller delta på de platser med främmande arter som samarbetskommunerna på förhand har fastställt. Det finns redan talkoplatser på områden i fler än 30 kommuner i västra, östra och södra Finland. ”På kampanjsidan på webbplatsen vieraslajit.fi kan du kontrollera om din egen kommun deltar och var talkoplatsen finns”, säger forskaren Sannakajsa Velmala från Naturresursinstitutet uppmuntrande.

De flitigaste talkodeltagarna belönas på Finska naturens dag

Kampanjen Solotalkot belönar den flitigaste talkodeltagaren eller talkogruppen på Finska naturens dag den 28 augusti, då man också publicerar vinnarna i utlottningen som ordnas mellan alla som har deltagit i kampanjen.

Kampanjen Solotalkot organiseras av DIAS-projektet (Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral) och VieKas Life (Finlands naturskyddsförbund) projekt för främmande arter.

Mer information

Invasiva främmande arter:

  • Sannakajsa Velmala, forskare, DIAS-projektet, Naturresursinstitutet, tfn 029 5322 580, e-post förnamn.efternamn@luke.fi
  • Markus Seppälä, expert på främmande arter, VieKas LIFE-projektet, Finlands naturskyddsförbund, tfn 044 3069 546, e-post markus.seppala@sll.fi

DIAS-projektet:

  • koordinator Anne Holma, forskare, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 029 5251 180, e-post förnamn.efternamn@syke.fi

Mer information om DIAS-projektet (kareliacbc.fi) 

Mer information om VieKas LIFE-projektet (sll.fi)