Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen

Pressmeddelande 05-02-2020 kl. 9.50

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte som ordnas i Luleå i Sverige onsdagen den 5 februari. I samband med mötet övertar Finland ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen efter Sverige. Gruppen främjar miljösamarbetet mellan de nordiska länderna och Ryssland.

Huvudteman under Finlands ordförandeskap är en klimatneutral cirkulär ekonomi, bevarande av den biologiska mångfalden och klimatförändringen.

”Klimatförändringen påverkar i hög grad invånarna och naturen i Barentsregionen. Vårt mål är att påskynda omställningen till en klimatneutral cirkulär ekonomi i regionen och att hitta metoder för hur utsläppen av sot kan minskas. Åtgärderna bidrar till att begränsa klimatförändringen och till att bevara naturen bland annat i det fennoskandiska gröna bältet”, säger minister Mikkonen.

Finland är ordförande för miljöarbetsgruppen 2020–2023. Vid mötet kommer ministrarna att anta en deklaration där det dras upp riktlinjer för gruppens arbete under Finlands ordförandeskap.

Vid mötet behandlas också resultaten av miljöarbetsgruppens arbete under det svenska ordförandeskapet 2017–2020. Ministrarna ska därtill diskutera den senaste tidens samarbete i regionen när det gäller naturvård, vattenfrågor och arbetet för att begränsa klimatförändringen.

Avsikten är vidare att under mötet stryka fyra objekt från den så kallade hot spot-listan, som är en förteckning över objekt som kraftigt förorenar miljön i Barentsregionen. Från listan stryks följande objekt i Ryssland: avloppsvattnet från pappers- och cellulosafabriken i Komi, avloppsreningsverket i Petrozavodsk, dioxinutsläppen från pappers- och cellulosafabrikerna i Archangelsk och pappers- och cellulosafabriken i Kotlas, som ligger i Archangelskområdet. Objekten kommer att strykas från listan, eftersom de har minskat sina utsläpp betydligt.

I mötet deltar utöver minister Mikkonen även Sveriges miljö- och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin, statssekreterare Maren Hersleth Holsen från Norges klimat- och miljödepartement samt från Ryssland chefen för internationella ärenden vid naturresurs- och miljöministeriet Nuritdin Inamov och högnivårepresentanter för regionförvaltningen i Murmanskområdet och Archangelskområdet, för Karelska republiken och delrepubliken Komi och för det autonoma distriktet Nentsien.

Under Finlands ordförandeskap kommer miljöarbetsgruppens möten att ordnas i landskapen. Det första mötet hålls i Joensuu i juni.

Barentsrådets miljöarbetsgrupp

Barentsrådets syfte är att främja stabilitet och hållbar utveckling samt att öka säkerheten i Barentsregionen. Medlemmar i rådet är de nordiska länderna, Ryssland och EU-kommissionen. Ett antal observatörer deltar också i verksamheten.

Barentsregionen omfattar de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland, och i Ryssland Murmanskområdet som gränsar till Norge och Finland samt Karelska republiken och delrepubliken Komi, liksom även Archangelskområdet och det autonoma distriktet Nentsien som gränsar till Barents hav.

Miljösamarbetet inom Barentsrådet bedrivs i rådets miljöarbetsgrupp. Arbetsgruppen fokuserar särskilt på naturvård, vattenskydd, klimatförändringen och förbättrande av statusen hos hot spot-objekt som kraftigt förorenar miljön.

Utöver arbetet i Barentsrådet bedrivs det även samarbete mellan regionförvaltningarna i Barents regionråd, som har 13 medlemmar. Från Finland är landskapen Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen medlemmar i gruppen.

Mer information:

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Saija Vuola, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet (ordförande för Barentsrådets miljöarbetsgrupp från den 5 februari), saija.vuola@ym.fi, tfn +358 50 306 1288

Helena Dahlbo, specialforskare, Finlands miljöcentral (ordförande för hot spot-arbetsgruppen i Barentsrådets miljöarbetsgrupp från den 5 februari), helena.dahlbo@ymparisto.fi, tfn +358 400 148 700


Utgivare: