Förbudet mot nätfiske som skyddar saimenvikaren började gälla den 15 april 

Pressmeddelande 20-04-2020 kl. 10.53

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet informerar

Förbudet mot nätfiske trädde i kraft den 15 april, vilket innebär att nätfiske är förbjudet i saimenvikarens viktigaste utbredningsområden fram till utgången av juni. Förbudet gäller inte siklöjenät. Förbudet skyddar kutar från att dö i fiskenät och bidrar till populationens tillväxt.

Mest lider kutarna av snöfattiga och milda vintrar. På grund av brist på snö och is har det i år varit särskilt svårt för vikarna att bygga bon. 

- Jag vill tacka alla som skottat upp snödrivor och deltagit i räkningen av kutar och som under svåra förhållanden i vinter och i vår arbetat för saimenvikaren. Hittills har vi lyckats skydda saimenvikaren i brett samarbete där lokalbefolkningen och ägarna av vattenområden har en central roll, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

- På grund av de svåra förhållandena har det i år hittats bara en tredjedel av det vanliga antalet kutar, bland dem nio döda. På grund av att saimenvikarna inte kunnat bygga ordentliga bon finns det allt skäl att i sommar se till att fisket inte stör vikarna. Jag rekommenderar att alla som fiskar på Saimen använder fiskeredskap som inte är farliga för saimenvikaren, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

De nuvarande fiskebegränsningarna gäller fram till nästa vår. Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda fiskebestämmelserna som behövs för att skydda  saimenvikaren. Bestämmelserna träder i kraft 2021.

I samband med arbetet ordnas regionala diskussionsmöten och samråd i Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Rääkkylä och Taipalsaari. Avsikten var att ordna mötena och samråden i maj, men de skjuts upp till augusti på grund av de begränsningar som följer av coronavirusepidemin. Mötena och samråden, som är öppna för alla, organiseras av landskapsförbunden.

Ytterligare information:

Teppo Säkkinen, minister Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 516 2868,  teppo.sakkinen@mmm.fi 

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare,  tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi


Utgivare: