Skydd av enskilda arter

Hiiripöllö Lintudirektiivin liitteen I laji_p.jpg

Hökugglan är en art som skyddas med stöd av EU:s fågeldirektiv. © Tuomas Lahti.

Många enskilda arter skyddas genom olika artspecifika skyddsprojekt och skyddsåtgärder. Centrala aktörer är förvaltningen, artspecifika arbetsgrupper eller organisationer.

På dessa sidor presenteras skyddet av enskilda arter närmare. Presentationerna har utarbetats inom miljöförvaltningen.

Publicerad 19-03-2014 kl. 12.33, uppdaterad 19-03-2014 kl. 12.33