Främmande arter i Finland

Med främmande art avses en växt, ett djur eller någon annan organism vars spridning utanför det naturliga spridningsområdet människan antingen avsiktligt eller oavsiktligt främjat. En främmande art har alltså genom mänsklig medverkan övervunnit sina naturliga spridningshinder, såsom en kontinent, ett hav eller en bergskedja, dit den inte naturligt skulle ha spridits utan människans hjälp.

Jättebalsaminen.
Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera). © Riku Lumiaro.

Vieraslajit.fi hjälper till att identifiera och bekämpa invasiva främmande arter

vieraslajit.fi-sivuston logo
 

Vieraslajit.fi sammanställer finska uppgifter om främmande arter på en enda webbplats.

  • Hjälper till att identifiera främmande arter.
  • Du hittar information om bekämpning.
  • Du kan rapportera din upptäckt av en främmande art.

Webbplatsen innehåller också information om lagstiftning som gäller bekämpning av främmande arter.

Behöver du hjälp eller råd i ärenden som gäller främmande arter?

NTM-centralen vägleder regionalt i ärenden som gäller främmande arter. Du kan till exempel få bekämpningsinformation från den nationella kundservicen för miljöfrågor.

Reima Leinonen fungerar som koordinator i ärenden som gäller främmande arter vid NTM-centralen i Kajanaland. Du kan kontakta honom i dessa ärenden. NTM-centralen i Kajanaland sköter också bekämpningen av främmande arter, rådgivningen samt genomförandet av den årliga diskretionära bidragsansökan för bekämpningens uppföljning.

Reima Leinonen
Koordinator av främmande arter
Tfn 0295 023 799
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Publicerad 20-05-2022 kl. 10.51, uppdaterad 20-05-2022 kl. 10.54