Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar

Nyhet 23-05-2022 kl. 10.53
Människor i förhandling.
I förhandlingarna kan företagen berätta hur de tekniskt skulle bygga ett nytt datasystem inom ramen för de givna specialvillkoren. Med förhandlingarna reder Finlands miljöcentral ut det effektivaste sättet att genomföra datasystemet. Bild: miljöministeriet.
 

Under våren bjöd Finlands miljöcentral (SYKE) alla företag som är intresserade av att genomföra datasystemet för den byggda miljön att anmäla sig till en konkurrenspräglad dialog. I datasystemet samlas i fortsättningen nationell information om planer gällande områdesanvändning och byggande.

Sex företag lämnade in en ansökan om deltagande i förfarandet innan tidsfristen gick ut i maj.

Följande företag deltar:

  • CGI Suomi Oy 
  • Futurice Ab 
  • Gofore Oyj 
  • Solita Oy 
  • Vincit Oyj 
  • Zure Ab 

Beslutet om genomförare fattas på hösten

Förfarandet består av flera förhandlingsrundor. Under varje runda för SYKE bilaterala förhandlingar med varje företag och deras eventuella konsortium.

”Det är glädjande att så många företag är intresserade av att genomföra datasystemet och att alla också har mångsidig kompetens. Den konkurrenspräglade dialogen är arbetsam för både beställaren och de deltagande företagen, men vi tror att vi på detta sätt kan hitta det bästa möjliga sättet att implementera ett samhälleligt viktigt system inom en snäv tidtabell”, säger projektledare Päivi Malmi.

Under förhandlingarna reder deltagarna tillsammans ut de bästa teknikerna och metoderna för att implementera datasystemet. Under rundorna presenterar företagen sina alternativ och sin kompetens. De första förhandlingarna äger rum i maj och processen fortsätter till september.

”Vi förväntar oss att förhandlingarna ger oss nya tankar och kompletterar vår helhetsbild, så att vi slutligen kan utarbeta den bästa möjliga offertbegäran om genomförandet av systemet. Samtidigt insätter också förhandlingarna den framtida leverantören i datasystemets krav”, fortsätter Malmi.

Efter förhandlingsrundorna lämnar SYKE in den slutliga offertbegäran och upphandlingsbeslutet fattas sannolikt i oktober–november. Arbetet med det valda företaget inleds under 2022.

Systemets centrala användare är kommunerna och landskapsförbunden, som producerar information om den byggda miljön som en del av sina grundläggande uppgifter. Tekniska lösningar testas tillsammans med pilotkommuner under 2023. Ibruktagandet av datasystemet för den byggda miljön sker i etapper under 2024.

Bekanta dig närmare

Mer information 

Päivi Malmi, projektledare
Datasystemet för den byggda miljön
tfn 050 375 7114
fornamn.efternamn@syke.fi
Finlands miljöcentral


Ämne: