Information om planläggningen

Miljöförvaltningen sammanställer uppgifterna

Markanvändnings- och bygglagen, som trädde i kraft från början av år 2000, ändrade planeringen av områdesanvändningen och arbetsfördelningen mellan myndigheterna så att merparten av arbetet sker idag i kommunerna. Samtidigt har ändringssökandet i huvudsak flyttats till förvaltningsrätterna.

Största delen av planeringens ursprungliga uppgifter uppkommer idag i kommunerna, landskapsförbunden och förvaltningsrätterna, varför samarbete är nödvändigt för att kunna skapa en helhetsbild av planeringen.

Statens miljöförvaltning har utvecklat statistiken för uppföljning av planläggningen samt en uppföljningsblankett för planläggningen. Dessa underlättar insamlingen av data och förmedlingen av dem till olika instanser.

Viikki ilmasta. Kuva: Riku Lumiaro
Bild: Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank.

Uppföljningen i landskapen och kommunerna

Landskapsförbunden svarar inom sitt område för den uppföljning av tillståndet hos och utvecklingen av områdesanvändningen, region- och samhällsstrukturen, den byggda miljön samt kultur- och naturmiljön som planeringen på landskapsnivå förutsätter.

Kommunen svarar inom sitt område för den uppföljning av tillståndet hos och utvecklingen av områdesanvändningen och samhällsstrukturen, byggandet och den byggda miljön samt kultur- och naturmiljön som skötseln av planläggnings- och byggnadsväsendet förutsätter.

Ytterligare information

Överarkiteket Minna Perähuhta, miljöminsteriet, tfn 02952 50223, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 29-08-2013 kl. 10.53, uppdaterad 20-06-2016 kl. 15.43