Trafik - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten handlägger markanvändnings- och miljösynpunkter som hör samman med trafik, bl.a. inom styrning av planläggningen samt i planering och byggande av trafiksystem och vägar. I trafikplaneringen förenas bl.a. krav som gäller samhällsstrukturen, natur- och kulturmiljön, landskapet, byggnadsbeståndet och fornminnen.

Närings-, trafik- och miljöcenttralen syftar till att bl.a. säkerställa att servicen och arbetsplatserna kan nås av olika befolkningsgrupper och med alla transportmedel. När en hållbar och fungerande samhällsstruktur utvecklas är samarbete inom planeringen av trafiken och markanvändningen centralt. Trafiksystemarbetet utförs tillsammans med bl.a. Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund samt kommunerna.

Mer information om trafiksystemarbetet som NTM-centralen i Södra Österbotten bedriver finns nedan:

Ihmisiä kevyen liikenteen väylällä

Publicerad 25-02-2014 kl. 11.01, uppdaterad 16-05-2019 kl. 11.03