Tjänster

ostoskeskus.jpg
© Pirjo Ferin, Miljöförvaltningens bildbank

Placeringen av stora detaljhandelsenheter har betydelse

Genom att planera markanvändningen skapar man förutsättningar för etableringen av kommersiella tjänster i centrumområden och bostadsområden samt främjar verksamhetsförutsättningarna för befintliga tjänster. Särskilt i stadsregionerna strävar man efter ökade möjligheter inom ärendetrafiken att åka kollektivt, gå och cykla.

Lösningar och reserveringar för detaljhandeln görs i landskapsplanerna, generalplanerna och detaljplanerna. Den särskilda styrningen av detaljhandeln i markanvändnings- och bygglagen gäller stora detaljhandelsenheter, med vilket man avser affärer med över 4 000 kvadratmeter våningsyta. Detta är t.ex. köpcentrum, stormarknader, stora supermarkets och varuhus.

I enlighet med planläggningssystemet ska stora detaljhandelsenheter av regional betydelse anges i landskapsplanerna. Stora enheter som har lokal betydelse och andra områdesreserveringar för handel ska anges i kommunplanerna, dvs. generalplanerna och detaljplanerna.

Styrningen av detaljhandeln regleras i markanvändnings- och bygglagen (MBL).  De särskilda bestämmelserna för detaljhandeln beskrivs i kap. 9 a i MBL.

Mer information

Specialist Sanna Jylhä, miljöministeriet, tfn +358 295 250 233 fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 14.01, uppdaterad 18-12-2020 kl. 10.25
Utgivare: