Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön

Nyhet 10-03-2022 kl. 15.29
Fotografi om en kvinna med barnvagn som går förbi ett hus som håller på att byggas.
Informationssystemet gör det lättare att följa stadsplaneringen när alla planer som berör var och ens närområde finns på ett ställe. © Miljöministeriet.
 

I datasystemet för den byggda miljön samlas information om planläggning och byggande från hela landet. Datasystemet, som tas i bruk 2024, minskar dubbelarbete och hjälper bland annat med planeringen av en mer hållbar livsmiljö, beaktandet av klimatförändringen och utvecklingen av nya digitala tjänster. 

År 2021 fastställdes datasystemets verksamhetsprinciper. I dessa ingår bland annat vilken information som ska ingå i systemet och hur informationen överförs mellan olika system. 

Huvudentreprenaden konkurrensutsätts på våren, praktiska arbetet börjar på hösten

Finlands miljöcentral SYKE har inlett en marknadsdialog för att undersöka olika sätt att implementera datasystemet och jämföra de lösningar som finns på marknaden. Efter dialogen kommer huvuddelen av arbetet med datasystemet konkurrensutsättas genom samrådsförfarande. Det praktiska arbetet med datasystemet kan inledas under hösten 2022, när huvudutvecklaren har valts.

Datasystemet kommer att implementeras och tas i bruk i etapper. Under 2023 kommer möjligheten att ta emot information att byggas in i systemet. För användare kommer systemet att vara i bruk från och med 2024. Lagstiftning som håller på at utarbetas avgör vilka uppgifter myndigheterna är skyldiga att publicera i systemet.

Datamodeller säkerställer att information förstås på samma sätt

Informationen som kommer in i datasystemet uppfyller gemensamt överenskomna tekniska krav, det vill säga den överensstämmer med datamodellerna. Datamodellen beskriver strukturen och innehållet i data och olika förbindelser. Plandatamodellen anger till exempel att en plan åtföljs av en planbeteckning och ett datum för anhängighet, och dessa matas in i systemet i enhetlig form.

Datamodeller används för att säkerställa att all information är maskinläsbar och kompatibel. Maskinläsbarhet innebär att informationen kan bearbetas av datasystem och applikationer. Tack vare gemensamma specifikationer rör sig informationen smidigt, och både avsändare och mottagare förstår informationen på samma sätt.

Flera datamodeller har redan färdigställts, och mera är på väg. På webbplatsen för kompatibilitetsarbetet finns på finska en vägkarta över datamodellernas tidtabeller:

Alltid aktuell och korrekt information 

En betydande del av uppgifterna om den byggda miljön genereras i samband med kommunernas grunduppgifter, till exempel vid planläggning. Enligt olika utredningar behövs det ännu mer information, för mer än hundra myndighetsprocesser. Kommunerna har en viktig roll i att etablera den nya verksamhetsmodellen.

I fortsättningen kan myndigheterna publicera information från sina egna system till datasystemet för den byggda miljön genom ett gränssnitt. En uppladdningstjänst kommer också att upprättas för publicering av plandata.

SYKE ändrar inte den information som produceras av myndigheterna. Dataproducenten ansvarar alltid för att uppgifterna är korrekta och aktuella, och SYKE säkerställer att den senaste informationen finns tillgänglig i systemet. 

För tillfället uppskattas det att från och med 2024 kommer följande uppgifter att tas emot i datasystemet i datamodellformat.

Information om byggande

 • bygglov
 • rivningslov
 • landskapsarbetstillstånd
 • beslut om undantag
 • byggförbud
 • byggrestriktioner
 • åtgärdsbegränsningar
 • särskilda områden att ta hänsyn till

Information om områdesanvändning

 • detaljplaner
 • tomtindelningsplaner
 • generalplaner
 • landskapsplaner, metoden för genomförande övervägs: HAME-datamodell eller plandatamodell
 • kommunens markpolitiska program och kommunens markpolitiska sammanfattning, troligen som PDF-fil till en början

Den fortsatta utvecklingsfasen av datasystemet kommer att äga rum åren 2025–2029. Då implementeras möjligheten att dela även de uppgifter som anges nedan i datamodellsform:

 • byggnadsordningar
 • allmänna områdesplaner
 • stadsregionsplaner
 • havsområdesplaner
 • information om kulturmiljön

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

projektledare Päivi Malmi
tfn 050 375 7114

specialplanerare Henrik Saari
tfn 029 525 2257

fornamn.efternamn@syke.fi
Finlands miljöcentral, data- och informationscentret
 

OBS! Nyheten har ändrats den 24 mars 2022. Hänvisningen till plan- och bygglagen togs bort från meningen om lagstiftning under beredning då man efter publiceringen meddelade om ändringar i reformen av markanvändnings- och bygglagen. Ursprunglig mening: "Plan- och bygglagen som håller på att utarbetas samt lagstiftningen som gäller datasystemet avgör vilka uppgifter myndigheterna är skyldiga att publicera i systemet."