Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018

Pressmeddelande 19-10-2018 kl. 10.42
Katariinan meripuisto
Katarina havspark. © Bild: Tapio Heikkilä, miljöministeriet

Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur i staden. Priset överräcktes av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Helsingfors.

”Nationalstadsparken i Kotka utgör en unik helhet och ett bra praktiskt exempel på hur en stad förbinder sig att utveckla sina grön- och rekreationsområden. I Kotka har man skapat en högklassig stadsmiljö tack vare insiktsfull planering och långsiktig landskapsvård”, säger ministern.

Finlands bästa landskapsprojekt efterlyses vartannat år genom en tävling i miljöministeriets regi. I årets tävling deltog fem högklassiga projekt från olika delar av landet, och samtliga uppfyllde de kriterier som hade ställts för tävlingen. Tävlingen riktade sig till civilsamhällesorganisationer och lokala och regionala myndigheter som har skyddat, vårdat eller planerat landskap.

I tävlingsjuryn ingick representanter för miljöministeriet, Museiverket, Åbo universitet, Aalto-universitetet och Finlands landskapsarkitektförbund. Ordförande för juryn var miljörådet Tapio Heikkilä från miljöministeriet.

Nationalstadsparken i Kotka, som inrättades 2014, kommer nästa år att vara Finlands representant i tävlingen om Europarådets landskapspris.

”Konceptet med nationalstadsparker är på internationellt plan exceptionellt intressant, och detta ökar Finlands chanser till framgång i tävlingen om det europeiska landskapspriset. I Finland har det redan inrättats nio nationalstadsparker, medan det i Sverige endast finns en ‒ och på övriga håll i Europa inga alls”, säger juryns ordförande Tapio Heikkilä.

Det europeiska landskapspriset hänför sig till den europeiska landskapskonventionen, som främjar vård, skydd och planering av landskap. Den europeiska landskapskonventionen gäller i 39 länder, i Finland började den gälla 2006. Landskapspriset utgör ett erkännande för exemplariska åtgärder som främjar landskapsvården.

Lördagen den 20 oktober firas den internationella landskapsdagen

Finlands bästa landskapsprojekt 2018 premierades under ett landskapssymposium i Helsingfors kvällen innan den internationella landskapsdagen. Under evenemanget uppmärksammades den internationella landskapsdagen, som hålls den 20 oktober och som i Finland i år firas med temat ”En hyllning till landskapen i vardagsmiljön”. Förberedelserna inför festdagen har bl.a. omfattat en fotokampanj (#arkimaisema #vardagslandskapet), till vilken det har kommit in långt över tusen bidrag på Instagram. Kampanjen kulminerar under landskapsdagen i en fototävling på Instagram.

De nominerade till tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt 2018

  • Landskapshistorier och landskapspärlor i Birkaland, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset och ProAgria Etelä-Suomi
  • Mukkula gårdspark, serviceområdet stadsmiljön vid Lahtis stad
  • Parken Norrlinin puisto i Vanha Vääksy, Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry
  • Tammerfors program för öppna grönområden, Tammerfors stad
  • Nationalstadsparken i Kotka, Kotka stad

För media: fotografier från nationalstadsparken i Kotka

Mer information:

Nationalstadsparken i Kotka:

Heikki Laaksonen, trädgårdsråd, stadsträdgårdsmästare, fornamn.efternamn@kotka.fi, tfn 044 702 4773

Markku Hannonen, stadsplaneringsdirektör, fornamn.efternamn@kotka.fi, tfn 0400 760 284

Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt och den internationella landskapsdagen:

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 251 715

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 166


Utgivare: