Barn och unga söker europeiska historier i den egna närmiljön

Nyhet 27-03-2018 kl. 14.28
heritagemakers_logos560suuri.jpg
 

Det europeiska temaåret för kulturarv till ära ska ett finskt koncept spridas till hela Europa

Kulturmiljöskaparna är en finsk tävling som riktas till barn och unga och som ska inspirera till upptäckter och iakttagelser när det gäller den egna närmiljön och kulturarvet. Från och med i år är tävlingen gemensam för hela Europa. Alla som är under 18 år får delta i tävlingen genom att dela bilder och historier som berättar om vår europeiska identitet och om den egna närmiljön.

Den internationella tävlingen - European Heritage Makers Week - bygger på ett finskt koncept från år 2013 som skapats för Europarådet och Europeiska kommissionen av Finlands Hembygdsförbund, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Utbildningsstyrelsen, Museiverket och miljöministeriet. Konceptet uppmuntrar barn och unga att upptäcka, utforska och utvärdera sin närmiljö. Tävlingen ska också uppmuntra dem att bli mer delaktiga och påverka utvecklingen av den egna omgivningen och kulturen.

Till skillnad från tidigare år deltar man i tävlingen med ett eget individuellt arbete. Den finländska juryn väljer fram fem mest intressanta tävlingsbilder och -historier som går vidare till finalen och tävlar om segern i tävlingen European Heritage Makers. Under sommaren ska en internationell jury välja fram 10 mest inspirerande bilder och historier bland förslagen från alla länder och de som gjort bilderna och historierna får en inbjudan till en stor kulturarvsfest som ordnas i Strasbourg på hösten!

Med tävlingen uppmärksammas temaåret för Europeiskt kulturarv och Europadagen

År 2018 har utsetts till Europaåret för kulturarv av europeiska unionen. Under året kommer det att genomföras en rad olika projekt och evenemang i hela Europa. I målen för både tävlingen och temaåret förenas det europeiska och det lokala: under året uppmuntras människor att upptäcka det rika europeiska kulturarvet och grunna på vad det betyder i den egna vardagen. Vad är rötternas och kulturarvets betydelse som samhällets byggmaterial nu och i framtiden?

Tävlingstiden går ut på Europadagen den 9 maj då vi firar fred och gemenskap i Europa.

Tävlingen en del av Europeiska kulturmiljödagarna

Tävlingen är en del av programhelheten European Heritage Days som uppmärksammas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen i 50 länder. Varje år deltar över 20 miljoner människor i de lokala evenemangen. I Finland går dagarna under namnet Europeiska kulturmiljödagarna. Avsikten är att kulturmiljön och -arvet ska ses som en resurs och källa till välbefinnande. Publikevenemang kommer att ordnas överallt i Europa i september. I Finland ordnas det under tiden 3 - 9 september 2018 hundratals evenemang under temat ”Känn ditt arv, berätta din historia”.

I sociala medier används hashtaggarna #EHDs, #kulttuuriymparistöpäivät, #HeritageMakers.

Ytterligare information:
Liisa Lohtander, Finlands Hembygdsförbund, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi, tfn 045 1509 109

Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperinnön kasvatuksen seura, etunimi.sukunimi@kulttuuriperintokasvatus.fi, tfn 040 1280 818

Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, etunimi.sukunimi@ym.fi, tfn 0295 250 095


Ämne:
Utgivare: