Regionplaneringssamarbete inom Europarådet

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

CEMAT (European Conference of Ministers Responsible for Regional and Spatial Planning) är ett system för samarbete mellan de ministrar som ansvarar för regionplaneringen i Europarådets 47 medlemsländer. Medlemsländernas representanter sammanträder i en ämbetsmannakommitté. Sekretariatet i Strasbourg sköter utöver regionplaneringssamarbetet även ärenden som anknyter till den europeiska landskapskonventionen.

Syftet med CEMAT är att främja samarbetet mellan EU och det övriga Europa i regionplaneringsfrågor. Fokus ligger i enlighet med Europarådets profil på att genomföra sammanhållningspolitiken genom att stärka medborgarnas rätt till regional basservice. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att Ryssland deltar aktivt i CEMAT-samarbetet.

Föregående ministerkonferens ordnades i Moskva år 2010. Det nuvarande ordförandelandet är Grekland, som ska ordna nästa ministerkonferens.

Publicerad 17-09-2013 kl. 12.54, uppdaterad 17-09-2013 kl. 12.54
Utgivare: