Regionplaneringssamarbete i Östersjöregionen

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

kiisla.jpg
© Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank

VASAB (Visions and Strategies around the Baltic Sea) är ett system för samarbete inom regionplanering i Östersjöregionen. I samarbetet deltar Östersjöstaterna samt Norge och Vitryssland. Östersjöländernas kommitté för regionplanering bereder och genomför de riktlinjer som antagits vid ministerkonferenserna inom regional planering. Sekretariatet är beläget i Riga, och det står till tjänst med material som VASAB har producerat.

VASAB-utvecklingsbildens prioriteringar är stadsnät, regional tillgänglighet och fysisk planering i kust- och havsområden. Utvecklingsbilden kompletterar EU:s strategi för Östersjöregionen och förverkligar den territoriella sammanhållningen inom EU. Den viktigaste samarbetspartnern är HELCOM, kommissionen för skydd av Östersjöregionens marina miljö, med vilken VASAB utvecklar den fysiska planeringen i kust- och havsområden. VASAB lyder strukturellt sett under Östersjöstaternas råd (CBSS).

Mera information

Konsultativ tjänsteman Tiina Tihlman, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 02952 50296, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.38, uppdaterad 19-01-2023 kl. 15.24
Utgivare: