EMAS-logotypen

LogoEmas_todennettu_sw1.JPGDe organisationer som går med i Europeiska unionens frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning, EMAS, får i samband med registrering tillgång till en EMAS-logotyp. Logotypen är avsedd att användas som stöd i organisationens miljöinformation. En opartisk miljökontrollant kontrollerar att EMAS är effektivt och att den information som förses med EMAS-logotyp är tillförlitlig. Det ska alltid finnas ett registreringsnummer på den logotyp som en EMAS-organisation använder. EMAS-logotypen kan användas på alla officiella EU-språk.

EMAS-logotypen utan preciserande text och registernummer kan användas av bl.a. behöriga organ, nationella myndigheter och andra intressegrupper i informationsmaterial som beskriver EMAS-systemet på allmän nivå. Förutsättningen är att man inte får intrycket att logotypen hänvisar till en sådan organisations verksamhet som inte hör till EMAS-registret.

EMAS-logotypen berettar om organisationens miljöarbete

EMAS-logotypen är organisationens miljömärke. Den vittnar om ett fortgående arbete för att förbättra nivån på miljövården och om att uppgifterna som ges om miljövårdens nivå är tillförlitliga.

När en EMAS-organisation använder logotypen anger den att miljöfrågorna är viktiga för den och att arbetet för att förbättra dem är målinriktat och kontrollerat av en oberoende expert. Använding av logotypen gör EMAS-systemet mera känt.

Logotypen kan användas t.ex. på organisationens broschyrer, brevpapper, namnplåtar och webbsidor.

Riktlinjer för användning av logotypen

Användning av logotypen styrs av följande principer i EMAS-förordningen:

 • Organisationens registernummer ska alltid anges på EMAS-logotypen.
 • Kopplingen till den registrerade organisationens namn ska vara tydlig.
 • Om endast en del av organisationens anläggningar är registrerade, ska det framgå vilka anläggningar som omfattas av registreringen.
 • EMAS-logotypen kan bifogas som en del av informationen av en godkänd miljöredovisning. Då anmäls den senaste redovisningen från vilken uppgifterna härstammar. De uppgifter som används ska skilt verifieras av en miljökontrollant.
 • EMAS-logotypen får inte användas på produkter och deras förpackningar
 • EMAS-logotypen får inte användas i samband med jämförande påståenden med avseende på andra produkter, verksamheter och tjänster.
 • Sammanblandning med produktrelaterade miljömärken ska undvikas.

Exempel på användning av logotypen

 • På miljöredovisningen.
 • Logotyp på omslaget till en broschyr för kunder och underleverantörer, om innehållet är hämtat från den godkända miljöredovisningen.
 • Logotyp på omslaget till en informationsbroschyr (som inte innehåller miljöinformation) (hela organisationen är registrerad).
 • Logotyp som bakgrundsbild vid presentation av verifierad samlad miljöinformation i organisationens rapport.
 • Logotyp på en registrerad organisations mässavdelning.
 • Logotyp målad på en lagringstank vid en registrerad anläggning.
 • Logotyp placerad på en buss bredvid namnet på det registrerade allmänna transportföretag som driver trafiken.
 • Logotyp på en skylt vid ingången till ett registrerat varuhus.
 • Logotyp bredvid organisationen namn på de anställdas arbetskläder vid en EMAS-registrerad anläggning.

Färgerna på logotypen

EMAS-logotypen kan användas i tre färger, i svart mot vit bakgrund eller i vitt mot svart bakgrund.

EMAS-logotypen i tre färger: tryckfärger i Pantone- och CMYK-systemen:

Pantonefärger:

Nr 355 grön
Nr 109 gul
Nr 286 blå

 

CMYK-färger:

Gul 4/4/87/1
Grön 80/1/82/2
Blå 82/51/2/1

Mera information

överinspektör Pirke Suoheimo, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

 

Publicerad 05-09-2013 kl. 15.48, uppdaterad 30-08-2019 kl. 14.35
Ämne: