Översyn av tillstånd på grund av nya slutsatser - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbottens beslut med anledning av verksamhetsutövarnas utredningar i anslutning till de nya slutsatserna om bästa tillgängliga teknik (BAT) i direktivanläggningar. 

Tillverkning av glas (Glass manufacturing, GLS)

Järn och stålindustri (Iron and steel, IS)

Garvning av hudar och skinn (Tanning of hides and skins, TAN)

Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM)

Kloralkaliindustri (Production of Chlor-alkali, CAK)

Massa- och pappersindustri Pulp and paper, PP)

Raffinering av olja och gas (Refining of mineral oil and gas, REF)

Produktion av icke-järnmetaller (Non-Ferrous metals, NFM)

Behandling av avloppsvatten och gas från kemisk industri (Commom Waste Water and Waste Gas Treatmen, CWW)

Tillverkning av träpanel (Wood based panels, WBP)

Intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

2018

2017

Stora förbränningsanläggningar (Large Combustion Plants, LCP)

Avfallsbehandling (Waste Treatments, WT)

Framställning och vidareförädling av livsmedel och mjölk (Food, drink and milk industries, FDM)

Hantering av anrikningssand och varp från gruvindustrin (Management of Tailings and waste-rock in Mining Activities, MTWR)

Behandling av trä med kemikalier (Wood preservation with chemicals, WPC)

Avfallsförbränning (Waste incineration, WI)

Ytbehandling med organiska lösningsmedel (Surface treatment with organic solvents, STS)

Förädling av järnmetaller (Ferrous metals processing, FMP)

Textilindustri (TXT)

Slakterier (SA)

 

Publicerad 01-11-2017 kl. 15.12, uppdaterad 21-01-2021 kl. 12.22