Avfallsplanering

Den riksomfattande avfallsplanen

I den riksomfattande avfallsplanen fram till 2023, ”Från återvinning till cirkulär ekonomi”, ställs det upp mål för Finlands avfallshantering och för förebyggandet av uppkomsten av avfall. Avfallsplanen redogör också för de åtgärder som krävs för att målen ska nås. Statsrådet godkände avfallsplanen i december 2017. Det har utsetts indikatorer för uppföljningen av avfallsplanen, och i mitten av planeringsperioden utreds i vilken grad åtgärderna har genomförts.

Regionala avfallsplaner

Den riksomfattande avfallsplanen styr målen i de regionala avfallsplanerna och beredningen av dem. I de regionala avfallsplanerna beaktas de regionala förhållandena och utvecklingsbehoven.

Publicerad 21-08-2013 kl. 10.30, uppdaterad 01-10-2020 kl. 14.58
Utgivare: