Anpassning till klimatförändringar

Anpassning till förändrade klimatförhållanden är nödvändig oberoende av om åtgärderna för att begränsa förändringen lyckas. Med hjälp av väl planerade anpassningsåtgärder kan vi lindra de negativa effekterna av klimatförändringen och dra nytta av de positiva effekterna. Kommunerna har en central roll i anpassningen. Kontrollen av översvämningsrisker är en central anpassnignsfråga i Finland.

Syystulvaa Kauhajoelta 2012

Publicerad 17-09-2013 kl. 15.57, uppdaterad 23-06-2016 kl. 16.40