Rikliga algmängder i havsområden, i insjöar har mängden blågrönalger ökat ställvis

Pressmeddelande 08-07-2021 kl. 14.32
Blågrönalg 27
Blågrönalger i Skärgårdshavet i havsområdena omkring Nagu, Korpo och Houtskär. © Innehåller modifierade Copernicus-data, SYKE (2021)

Det varma och lugna vädret har främjat tillväxten av blågrönalger särskilt i havsområden. Vid kusterna har blågrönalgobservationer gjorts i synnerhet i Finska viken och i Skärgårdshavet, och vid Bottenviken har ovanligt stora blomningar observerats. I enskilda sjöar har blågrönalger observerats i större mängder än förra veckan.

Mer på finska

Insjöar vecka 27
I insjöar har blågrönalger observerats via satellit i enskilda sjöar, men allmänt taget är det frågan om små mängder. Exempelsjöarna i illustrationen representerar typiska frodiga och mindre sjöar eller bukter där blågrönalger har under gångna veckan observerats i allt större mängder. © Innehåller modifierade Copernicus-data, SYKE (2021)

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral. Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den nationella blågrönalguppföljningen.

I sommar omfattar alguppföljningen över 400 bestående observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården. Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen från satellitobservationer men även från Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice.

Finlands miljöcentral informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. Den veckovisa rapporteringen om blågrönalgsläget inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt anvisningar av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) gäller det att alltid utgå ifrån att vatten som innehåller rikligt med blåalger kan äventyra hälsan. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blåalger ska inte användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstanke om förgiftning ska du uppsöka läkare och ta sällskapsdjur till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blåalgssituationen på badstränder.

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra blågrönalgobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer från till exempel badstranden eller båtturer. Observationerna kan lämnas in via webbapplikationen Havaintolähetti, och de syns på den riksomfattande kartan över blågrönalgsläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blåalger inte förekommer är viktiga.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger även till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Itämeri.fi och vesi.fi

Förra sommaren lanserades för första gången även webbsidorna Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi och Sinilevätilanne i tjänsten vesi.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan i fråga sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de senaste tre dagarna.

Så här känner du igen blåalger

En liten mängd blåalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blåalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blåalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blåalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blåalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Algsituationen leväseuranta (Järvi-meriwiki)

TARKKA-service (på finska och på engelska)

I TARKKA-tjänsten kan du följa algsituationen via satellitobservationer. Observationer samlas dagligen in i tjänsten från havs- och sjöområden.

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Högskolpraktikant Jere Laine, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 193, fornamn.efternamn@syke.fi 

Sisävesien lämpötilat

  • Hydrolog Merja Pulkkanen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 101, fornamn.efternamn@syke.fi 

Havsområdet
 

Blågrönalgobservationer vid kusten sammanställda av

  • Högskolpraktikant Lilja Nikula, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 209, fornamn.efternamn@syke.fi 

Blågrönalgobservationer på öppna havet

  • eotuki@syke.fi
  • Forskare Sakari Väkevä, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 088 (till 16.7.)
  • Systemerare Mikko Kervinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 078 (från 19.7.)

Östersjöns tillstånd

  • Specialforskare Mika Raateoja, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 536, fornamn.efternamn@syke.fi (till 16.7.)
  • Specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 286, fornamn.efternamn@syke.fi (från 19.7.)

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Venla Valtanen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 194, fornamn.efternamn@syke.fi (till 16.7.)
  • Kommunikationspraktikant Sofia Patama, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 194, fornamn.efternamn@syke.fi (från 19.7.)