Information om utsläpp och avfallstransporter från Finlands industri och jordbruk har publicerats i en karttjänst

Pressmeddelande 15-12-2021 kl. 8.25
Päästötietopalvelu_556px

Information om de största utsläppskällorna avfallstransporter från Finlands industri och jordbruk finns nu på den offentliga utsläppsinformationstjänsten på adressen prtr.fi. Syftet med karttjänsten som utvecklats av Finlands miljöcentral är att ge information om luft- och vattenutsläpp samt avfallstransporter med olika områdesavgränsningar samt att förbättra förutsättningarna för medborgare, organisationer och företag att delta i beslutsfattandet som påverkar miljön.

Luft- och vattenutsläpp samt avfallstransporter kan undersökas på anläggnings- eller kommunal nivå. Lätt tillgång till information om miljöbelastningar som påverkar den egna livsmiljön är en viktig del av målet att uppnå en ren, bekväm och hälsosam miljö som är oskadlig för organismer.

Webbtjänsten har utvecklats i samarbete med industrin, producentorganisationer och myndigheter. Om dess verksamheter samt tröskelvärden för utsläpp och avfallstransporter fastställs i Europeiska unionens förordning. I Finland har alla verksamheter som ingår i tjänsten ett miljötillstånd vars efterlevnad övervakas av NTM-centralerna.

I fortsättningen kommer det att vara möjligt att bygga ytterligare tjänster på plattformen, till exempel om miljötillståndens innehåll och övervakning av anläggningar. Webbplatsen, som publicerats på finska, svenska och engelska, har genomförts av miljöministeriets uppdrag och den utvecklas på basis av användarupplevelser och respons.

Tjänsten genomför EU:s vision ”Vägen till en frisk planet för alla” vars mål är att fram till år 2050 minska luft-, vatten- och markförorening till en sådan nivå som inte längre anses vara skadlig för hälsan och naturens ekosystem. Målet är att minska luftföroreningarnas hälsoskador med mer än 55 procent fram till år 2030. Man vill avsevärt minska uppkomsten av avfall samt minska andelen ekosystem där luftföroreningar hotar den biologiska mångfalden med en fjärdedel.

Viktiga länkar

Mer information och respons

Projektledare Kristina Saarinen, Finlands miljöcentral, tfn +358 295 251 590, fornamn.efternamn@syke.fi

Respons om hur tjänsten har genomförts kan lämnas via länken på webbplatsen PRTR@ syke.fi.

 


Ämne: