Lakfångsternas storlek - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Lakfångsternas storlek varierar från år till år och någon tydlig utvecklingstrend på lång sikt framgår inte förutom att i södra Bottenviken verkar fångsterna ha minskat under hela granskningsperioden.
Utveckling på kort sikt:
Under de senaste åren har lakfångsternas storlek börjat öka.
Utveckling i förhållande till mål
Eftersom denna indikator i egenskap av bioindikator visar indirekt utvecklingen i vattenstatus, är målet att fångststorleken ska hållas på en hållbar nivå.

Lakfångsternas storlek i förhållande till antalet fiskare i Norra Bottenhavet, Kvarken och Södra BottenvikenLakfångsternas storlek i förhållande till antalet fiskare EPOELY

Källa: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL)

Indikatorn visar indirekt vattenstatus, eftrsom laken lätt reagrear både på försurning och eutrofiering i vattendragen. Laken är en bioindikator och utmaningen är, såsom i allmänhet när det är frågan om bioindikatorer, att när man börjar utreda trenden i vattenstatus, måste man samtifidigt eliminera förändringar av naturliga beståndsvariationer och väderleksförhållanden i lakfångsternas storlek. Med ögonmått har lakfångsterna på lång sikt minskat en aning, vilket i synnerhet kan ses i Södra Bottenviken.

Publicerad 04-06-2014 kl. 14.04, uppdaterad 25-08-2014 kl. 11.25