Sötvatten och hav

Långt från god status i vattnen

Utsläppen i vattnen har minskat tydligt i Finland under de senaste årtiondena, eftersom man fått bukt på punktbelastare med hjälp ny teknik. De näringsmängder som rinner ut i Östersjön med älvar och åar har däremot varit på ungefär samma nivå ända sedan 1970-talet till i dag. Finlands andel av belastningen på Östersjön är för tillfället cirka tio procent.

Den höga näringsnivån i åarna beror framför allt på belastningen från jordbruket. Positivt med tanke på jordbruket är det faktum att näringsöverskottet på åkrarna har minskat jämfört med nivån på 1990-talet.
Över hälften av Finlands kustvatten har måttlig ekologisk status eller sämre än det, och deras tillstånd kommer inte att förbättras märkbart under de närmaste åren. Även många små sjöar i södra Finland lider av övergödning medan de stora sjöarnas ekologiska status är huvudsakligen god eller hög.

Nationella indikaatorer (på finska)

Regionala indikatorer

 

Publicerad 04-10-2018 kl. 11.40, uppdaterad 12-04-2021 kl. 15.26