Vägtrafikolyckor - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Antalet vägtrafikolyckor har knappast alls förbättrats under granskningsperioden. En liten ändring till det bättre kan dock ses.
Utveckling på kort sikt:
Under de senaste åren har antalet trafikolyckor minskat bara i Österbotten. I övriga landskap har antalet t.o.m. ökat.
Utveckling i förhållande till mål
Trafiksäkerheten har inte blivit tillräckligt bättre för att antalet trafikolyckor tydligt ska börja minska.

Vägtrafikolyckor - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Vägtrafikolyckor EPOELY

Källa: Statisktikcentralen

Flest vägtrafikolyckor inträffar i Södra Österbotten och därefter i Österbotten. I Mellersta Österbotten inträffar minst olyckor, men antalet har dock knappast alls förändrats, medan trenden i Södra Österbotten och Österbotten har varit lindrigt minskande.

Publicerad 02-06-2014 kl. 9.41, uppdaterad 25-08-2014 kl. 13.38