Trafikutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Koldioxidutsläppen har ökat en aning i Sldra och Mellersta Österbotten, medan dylik utveckling inte har setts i Österbotten.
Utveckling på kort sikt:
Koldioxidutsläppens stigande trend har avstannat och i Österbotten har utsläppen minskat en aning.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att utsläppen från trafiken ska sjunka så lågt som möjligt. Koldioxid utsläppen kan effektivast minskas genom att minska personbilstrafiken bl.a. via effektivare kollektivtrafiklösningar, som skulle minska behovet av att röra sig med privat bil. I och med att bilbeståndetföryngras och framförallt via ökad användning av elbilar är det möjligt att minska koldioxidutsläppen från trafiken.

Koldioxidutsläppen har hållits på tämligen samma nivå genom hela granskningsperioden. Frantidsmålet är att bilbeståndet ska bli utsläppsfattigare. Detta är möjligt att uppnå genom att bilbeståndet kontinuerligt förnyas framförallt med en snabb och täckande övergång till elbilar.

 

Vägtrafikens koldioxidutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Vägtrafiken koldioxidutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

Vägtrafikens kväveoxidutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Vägtrafikens kväveoxidutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

Vägtrafikens partikelutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

 

 

Vägtrafikens partikelutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: VTT / Liisa-beräkningssystemet.

Publicerad 28-05-2014 kl. 14.06, uppdaterad 24-10-2017 kl. 15.15