Trafikprestationen på landsvägarna - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
I trafikprestation uttryckt har trafiken ökat under hela granskningsperioden. Detta ökar hela tiden uppkomsten av utsläpp från trafiken, såsom koldioxid och partiklar.
Utveckling på kort sikt:
Trafiken ökar hela tiden, vilket också har kunnat ses under de senaste åren.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att trafiken ska minska och att konsekvenserna som beror på trafiken också ska minska såsom t.ex. att sänka koldioxidutsläppen som orsakar växthuseffekten så lågt som möjligt.

Trafikprestationen på landsvägarna - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Trafikprestationen på landsvägarna EPOELY

Källa: Miljödatasystemet Hertta (Vägförvaltningens kommunstatisktik över vägar).

 

Med trafikprestation avses kilometersträckan som en viss fordonstyp kör under en viss tidsenhet, vanligen under ett år. Trafikprestationen på landsvägarna (sammanlagt) innefattar personbilar, paketbilar, lastbilar och bussar. Det finns ingen täckande information om trafikprestationen på gator och privata vägar. Trafikprestationen ökar stadigt i alla landskap. Delvis är det frågan om genomfartstrafik såsom t.ex. godstrafik.

 

Publicerad 28-05-2014 kl. 11.22, uppdaterad 24-10-2017 kl. 14.37