Skyddade byggnader - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Under granskningsperioden har antalet skyddade byggnader ökat uppenbart i alla landskapen.
Utveckling på kort sikt:
Ökningen har avstannat under de senaste åren.
Utveckling i förhållande till mål
Enligt den riksomfattande kulturmiljöstrategin stöder värnandet om kulturmiljöer och värdefulla byggnader hållbar utveckling och är en betydande resurs för invånarnas välfärd. Eftersom skyddet av värdefulla byggnader har avancerat väl i NTM-centralen i Södra Österbottens område, har det samtidigt främjat verkställandet av målen i den riksomfattande kulturmiljöstrategin.

Skyddade byggnader - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Skyddade byggnader EPOELY

Källa: Museiverket

Indikatorn beskriver antalet skyddade byggnader, vars skyddsgrund är lagstiftningen som grundar sig på skydd och värnande om kulturmiljön samt samarbetet inom miljö- och kulturförvaltningen. Under uppföljningsperioden har antalet skyddade byggnader ökat i alla landskapen. Flest skyddade byggnader finns i Södra Österbotten och Österbotten.

Publicerad 02-06-2014 kl. 9.28, uppdaterad 25-08-2014 kl. 13.35