Mängden lättrafikleder - Södra Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Mängden lättrafikleder har fortsatt att öka under hela granskningsperioden.
Utveckling på kort sikt:
Utvecklingen av mängden lättrafikleder har fortsatt att öka under de senaste åren även om ökningen inte är lika stor som tidigare.
Utveckling i förhållande till mål
Lättrafiklederna gört det möjligt att på ett ekoeffektivt och tryggt sätt röra sig med cykel, gå eller på något annat sätt röra sig på ett lätt sätt. Det är således bra och överensstämmer med hållbar utveckling att det byggs så mycket lättrafikelder som möjligt.

Mängden lättrafikleder - Södra Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten

Kevyen liikenteen väylien määrän kehitys EPOELY

Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens uppföljningsinformation.

Lättrafiklederna avspeglar för sin del trafiken ekologi och säkerhet. Antalet lättrafikleder har hela tiden ökat i området av NTM-centralen i Södra Österbotten. Utvecklingen har dock stått nästan still de senaste fyra åren.

Publicerad 02-06-2014 kl. 9.05, uppdaterad 25-08-2014 kl. 13.34