Kumulativa antalet landskapsvårdsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Antalet landskapsvårdsplaner ökar, även om utvecklingen har avtannat under de senaste åren.
Utveckling på kort sikt:
Under de senaste åren har antalet planer inte längre ökat, utan utvecklingen har stannat upp.
Utveckling i förhållande till mål
Med avsikt på skydd och värnande om värdefulla landskapsområden skulle det vara viktigt att arbetet med landskapsvårdsplanerna skulle framskrida bättre än vad situationen är just nu.

Kumulativa antalet landskapsvårdsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten

Kumulativa antalet landskapsvårdsplaner EPOELY

Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens uppföljningsinformation.

Indikatorn beskriver mängden åtgärder i anslutning till landskapsvård som främjar värnandet om nationellt värdefullt kulut- och naturarv samt bevarandet av allmän trivsel. Flest landskapsvårdsplaner har gjorts i Södra Österbotten, sammanlagt elva planer. I Österbotten har det gjorts tre planer och i Mellersta Österbotten bara en plan år 2001. Utvecklingen har avstannat i alla landskapen. Det skulle dock vara viktigt att främja landskapsskyddet bl.a. med hjälp av landskapsvårdsplaner. Landsbygdslandskapet hotas framförallt av förändringar av landskapsbilden på grund av att jordbruket förändras och av att naturen utarmas.

Publicerad 02-06-2014 kl. 10.26, uppdaterad 25-08-2014 kl. 13.41