Arbetsresan enligt längdgrupp varje landskap - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
De allra kortaste arbetsresorna (under 5 km) har uppenbart minskat och de medellånga och långa arbetsresorna har å andra sidan ökat. En ökning av även de allra längsta arbetsresornas andel kan ses. Utvecklingen strider mot den hållbara utvecklingens mål.
Utveckling på kort sikt:
Även på kort sikt ses samma utveckxling som under en längre granskningsperiod.
Utveckling i förhållande till mål
Målen för hållbar utveckling uppfylls inte när andelen långa arbetsresor ökar och andelen korta resor minskar. Utvecklingens riktning ökar de negativa miljökonsekvenserna av trafiken, såsom skadliga utsläpp i luften.

Arbetsresan enligt längsgrupp i Österbotten - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Österbotten

Arbetsresor i Österbotten

Södra Österbotten

Arbetsresor i Södra Österbotten

Mellersta ÖsterbottenArbetsresor i Mellersta Österbotten

I alla landskapen är korta arbetsresor (2-5 km) helt tydligt på väg att minska. Medellånga arbersresors (5-20 km) andel är däremot på väg att öka. Dessutom ökar också långa arbetsresors läng (20-50 km). Samma utvecklingsriktning ses också i fråga om de allra längsta arbetsresornas (över 50 km) andel.

Publicerad 28-05-2014 kl. 10.55, uppdaterad 28-05-2014 kl. 10.55