Antalet personbilar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Under hela granskningsperioden har antalet personbilar fortsatt att öka i alla landskapen.
Utveckling på kort sikt:
Även under de senaste åren har utvecklingen varit densamma, dvs. antalet personbilar har ytterligare ökat.
Utveckling i förhållande till mål
Enligt principerna om hållbar utveckling bör personbilstrafikens andel minska och kollektivtrafikens andel öka för att utsläppen i luften från trafiken och andra miljökonsekvenser ska sjunka till så låg nivå som möjligt.
Alla registrerade personbilar enligt landskapet där innehavaren bor - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: TraFi

Antalet personbilar avspeglar samhällsstrukturen. Om arbetsplatserna och servicen ligger långt borta eller inte kan nås med offentliga transportmedel, ökar antalet personbilar. Också allteftersom förmögenheten ökar, bli det mera lockande arr köpa en bil till i hushållet. Antalet personbilar har ökat i jämn takt i alla landskapen från år 2000 fram till idag.

Publicerad 02-06-2014 kl. 10.12, uppdaterad 25-10-2017 kl. 10.40