Andelen areal i godkända general- och detaljplaner av landskapets areal - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Andelen general- och detaljplanerad areal har ökat, vilket avspeglar planenlighet inom områdesanvändingen.
Utveckling på kort sikt:
General- och detaljplaneringen framskrider i jämn takt.
Utveckling i förhållande till mål
Andelen planerat område har ökat kontinuerligt, vilket främjar planenlighet och kontrollerat verkställande inom områdesanvädningen.

Andelen areal i godkända general- och detaljplaner av landskapets areal - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Andelen areal i godkända general- och detaljplaner av landskapets areal EPO ELY

Källa: Miljödatasystemet Hertta.

Syftet med markanvändnings- och bygglagen är att ordna områdesanvändningen så att det skapas förutsättningar för en god livsmiljö och ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling främjas. Planläggningens omfattning och täckning indikerar för sin del gott utveckligsarbete i regionen.

Publicerad 28-05-2014 kl. 15.14, uppdaterad 25-08-2014 kl. 13.30