Specifik vattenförbrukning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Vattenförbrukningen har huvudsakligen hållits på samma nivå under hela granskningsperioden och representerar således en oförändrad utveckling.
Utveckling på kort sikt:
Ingen tydlig förändring varken till det bättre eller till det sämra kan ses.
Utveckling i förhållande till mål
Vatten är ett av de viktigaste naturresurserna och målet är att förbrukningen ska minska å enda sidan genom att förbättra energieffektiviteten och å andra sidan genom att ge upplysning och främja medvetenhet om att vattenförbrukningen bör minskas.

Specifik vattenförbrukning i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Specifik vattenförbrukning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

 

Med den specifika vattenförbrukningen (l/inv.dygn) avses mängden hushållsvatten som vattenverken pumpar ut i nätet, vilken delas med antalet användare som är anslutna till vattennätet. Den specifika vattenförbrukningen beräknas uppstå av bl.a. förbrukningen i hushållen, industrin, jordbruket, inom offentliga tjänster, av brandsläckningsvatten, icke uppmätt vattenförbrukning och läckvatten. Indikatorn beskriver således inte vattenförbrukningen i hushållen utan vattenförbrukningen i hela samhället.

De regionala medelvärdena (kommunen, NTM-centralen, hela landet) beräknas genom att dela vattenmängden som pumpas i hela området med områdets invånarantal, dvs. det s.k. avvägda medelvärdet.

 

Publicerad 05-06-2014 kl. 11.41, uppdaterad 24-05-2017 kl. 10.47

Ämne: