Grustäktens andel av den totala marktäkten - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Grustäktens andel av den totala marktäkten har minskat stadigt i alla landskap, vilket betyder att miljöriskerna som det medför, såsom risk för förorenign av grundvattnet, också har misnkat.
Utveckling på kort sikt:
Minskningen av grustäktens andel har varit tydlig också under de senaste åren
Utveckling i förhållande till mål
Utvecklingen främjar hållbart nyttjande av naturresurserna och indikerar mindre miljörisker i alla regionens landskap.

Grustäktens andel % av den totala berg- och grustäkten i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Grustäktens andel av den totala marktäkten EPOELY

Källa: Uppgifterna från åren 2001-2005 från Finlands miljöcentrals (Jari Rintala) pubikation. Uppgifterna från åren 2006-2012 av Pekka Saari (NTM-centralen i Södra Österbotten).

I Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten är trenden densamma inom marktäkt. Grustäkten har proportionellt minskat under hela granskningsperioden. Hotet mot grundvattnen ser ut att minska.

Publicerad 05-06-2014 kl. 11.15, uppdaterad 06-05-2019 kl. 13.00

Ämne: