Bergtäktens andel av den totala marktäkten - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Inom markbyggnad har grus i allt större utsträckning ersatts med bergsubstans, vilket har minskat risken för förorening av grundvattnet. Med tanke på hållbar utveckling bör både grus- och bergtäkt minska och i stället användas ersättande material såsom aska från energiindustrin och slagg från processindustrin samt olika bygg- och avstjälpningsplatsavfall.
Utveckling på kort sikt:
Bergsubstansens andel har fortsatt att öka även under de senaste åren.
Utveckling i förhållande till mål
Det överensstämmer med målen för hållbar utveckling att minska den proportionella andelen grustäkt och på motsvarande sätt öka bergsubstansens andel. Målet enligt hållbar utevckling är dock att ersätta dessa båda icke förnyelsebara naturresurser med återvinningsmaterial som samtidigt främjar materialeffektivitet och avfallsåtervinning.

Bergtäktens andel % av den totala berg- och grustäkten i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Berg- och marktäkt-Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allteftersom grustäkten har minskat har bergtäkten proportionellt ökat. Bergtäktens skadliga konsekvenser är t.ex. landskapsbräckage och mera buller, ifall uppkomsten av dessa olägenheter inte förebyggs med förhandsåtgärder.

 

Publicerad 05-06-2014 kl. 11.30, uppdaterad 19-06-2017 kl. 8.57

Ämne: