Verkställande av Metso-programmet - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Antalet hektar som hör till Metso-programmet har kumulativt ökat i jämn takt.
Utveckling på kort sikt:
Sedan år 2011 kan man se att den årliga ökningen har minskat en aning.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att aktivera skogsägarna till det frivilliga skyddet och det har fallit väl ut.

METSO är ett handlingsprogram som tryggar mångfalden i skogarna. Med hjälp av programmet kan privata skogsägare skydda mångfalden i sin skog. I programmet utökas antalet skogsskyddsområden och naturvårdsarbete utförs i ekonomiskogarna, i skyddsområdena och i deras närhet. Målet är att säkerställa att det även i framtiden växer sådan skog i Finland där även hotade och regressiva arter kan leva.

Den årliga och kumulativa ökningen av arealen i Metso-programmet i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten totalt

Den årliga och kumulativa ökningen av arealen i Metso-programmet i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: MM och NTM-centralen

Publicerad 12-05-2014 kl. 11.13, uppdaterad 25-10-2017 kl. 10.56