Utveckling av skogshönsbestånden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Skogshönsbestånden har minskat.
Utveckling på kort sikt:
Åtminstone en liten återhämtning av bestånden kan observeras.
Utveckling i förhållande till mål

Utveckling av skogshöstbestånden i Österbottens viltvårdsdistrikts område - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Skogshönsbestånden i Österbottens viltvårdsdistriks område EPOELY

Utveckling av skogshöstbestånden i svenska Österbottens viltvårdsdistrikts område - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Skogshönsbestånden i svenska Österbottens viltvårdsdistrikts område EPOELY

Källa: RKTL

Indikatorn beskriver indirekt förändringarna i skogsmiljön såsom splittringen av skogarna. Förändringarna påverkar tillståndet vad gäller mångfalden i skogsnaturen. Ju enhetligare skog utan störningsfaktorer, desto bättre situation med tanke på mångfalden.

Publicerad 12-05-2014 kl. 12.07, uppdaterad 25-08-2014 kl. 14.54