Miljöstödsobjekt inom skogsbruket - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Antalet miljöstödsbeslut inom skogsbruket ökar i jämn takt i alla landskapen.
Utveckling på kort sikt:
En uppenbar ökning av miljöstödsbeslut kan skönjas.
Utveckling i förhållande till mål
Trots att det har fattats många nya beslut om miljöstöd åren 2006, 2008, 2009, 2010 och 2011, är hektarmängden i sin helhet dock ytterst liten.

Miljöstödsobjekt inom skogsbruket - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Miljöstödsobjekt inom skogsbruket EPOELY

Källa: Finlands skogscentrals Kustens regionenhet/regionenheten i Södra och Mellersta Österbotten.

Indikatorn beskriver hur det frivilliga skyddet av skogarna har framskridit i ekonomiskogarna. Uppföljningsobjekt är utvecklingen av objekt (viktiga livsmiljöer enligt skogslagen) som omfattas av miljöstödet för skogsbruket, vilka för sin del stöder mångfalden i skogsmiljö.

Publicerad 12-05-2014 kl. 11.54, uppdaterad 25-08-2014 kl. 14.13