Mängden sparskog - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Mängden sparskog varierar från år till år.
Utveckling på kort sikt:
Utvecklingen varierar, men framskrider dock.
Utveckling i förhållande till mål
Svårt att bedöma, eftersom utöver mängden har även kvaliteten betydelse.

Mängden sparskog i området av Kustens skogscentral och Södra och Mellersta Österbottens skogscentralers områden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Mängden sparskog EPOELY

Källa: Finlands skogscentrals Kustens regionenhet/regionenheten i Södra och Mellersta Österbotten.

På lång sikt syftar kvarlämning av sparskog i olika ålder och av olika arter till att utöka mängden död ved i ekonomiskogarna, vilket är bra för mångfalden i skogarna.

Publicerad 12-05-2014 kl. 11.36, uppdaterad 25-08-2014 kl. 14.11