Mängden död ved - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Utveckling på kort sikt:
Ökningen av mängden död ved är långsam.
Utveckling i förhållande till mål
Mängden död ved i landskapen ligger på en för låg nivå med avsikt på tryggandet av mångfalden. Referenspunkten är den genomsnittliga mängden död ved i hela landet ca 5,5 m3/ha.

Mängden död ved i skogs- och tvinmark - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Mängden död ved si skogs- och tvinmark EPO ELY

Källa: Metla / VMI-uppgifter.

 

Indikatorn beskriver indirekt artrikedomen i skogsmiljö, efterson nästan en fjärdedel av skogsmiljöns hotade och regressiva arter är beroende av död ved som livsmiljö. Man försöker utöka mängden död ved bl.a. genom att lämna kvar sparskog och utöver mängden även ta hänsyn till sparträdens kvalitet.

 

Publicerad 12-05-2014 kl. 11.02, uppdaterad 25-10-2017 kl. 10.45