Havsörnens häckningsframgång - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Tack vare aktivt skyddsarbete har häckningsframgången i procent återhämtat sig under uppföljningsperioden, även om det förekommer ekologisk variationen från år till år.
Utveckling på kort sikt:
Häckningsframgången har utvecklats väl.
Utveckling i förhållande till mål
Målet har varit att återställa havsörnsbestånden via mindre miljögifter och aktivt skyddsarbete. I detta arbete har man lyckats väl och beståndet är i dag livskraftigt och starkt.

Havsörnens häckningsframgång - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta ÖsterbottenMerikotkan pesinnän onnistuminen EPOELY

Källa: WWF:s havsörnsarbetsgrupp/Juhani Koivusaari

Indikatorn berättar indirekt om utveklingen av miljögiftshalterna (DDT, PCB) i miljön, etfersom gifterna försämrar havsörnens förökningsresultat (tunnare äggskal). Eftersom mängden miljögifter i miljön har miskat, har också produktionen av ungar ökat. Starkare bestånd berättar också om att förföljelsen och störningarna har minskat och att man med aktivt skyddsarbete kan uppnå goda resultat ur skyddssynvinkel.

Publicerad 12-05-2014 kl. 12.15, uppdaterad 25-08-2014 kl. 14.19