Försurande utsläpp i luften - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Utvecklingen av mängden sura utsläpp aspeglar en minskning. Ammonikautsläppen ser dock inte ut att minska.
Utveckling på kort sikt:
Mängden försurande utsläpp, framförallt kväveoxider, har fortsatt att minska.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att utsläppen ska bli så små som det tekniskt och även i övrigt är möjligt.

Sura föreningar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Happamoittavat yhdisteet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Största delen av svaveldioxiderna och kväveoxiderna härsatammar från energiproduktionen. Kväveoxiderna orsakar både försurning och eutrofiering och de bidrar till att bilda ozon i nedre atmosfären. Svaveldioxid orsakar försurning i vattendragen och i marken. Kväveoxidutsläppen från energiproduktionen sjönk uppenbart efter år 1995 och i och med EU-klagstiftningen och den nationella lagstiftningen. Kolkraftverken har investerat betydande resurser i synnerhet för att minska kväveutsläppen.

Industrins och energiproduktionens kväveoxidutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Indsutrins och energiproduktionens kväveoxidutsläpp EPOELY

Industrins och energiproduktionens svaveldioxidutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Industrins och energiproduktionens svaveldioxidutsläpp EPOELY

 

Källa: Vahti-datasystemet för övervakning av miljöskyddet

Publicerad 12-05-2014 kl. 15.19, uppdaterad 25-10-2017 kl. 11.12