Luftföroreningar

God luftkvalitet i Finland

Utsläppen i vatten och luft har minskat tydligt i Finland under de senaste årtiondena. Flera av de mål som uppställts för belastningen har antingen redan uppnåtts eller så verkar det fullt möjligt att man kan uppnå dem före målåret.

Kväveutsläppen har minskat till hälften och svavelutsläppen till under en fjärdedel av nivån år 1990. Åtgärderna att reducera ammoniakutsläppen har inte varit lika effektiva, eftersom man inte har lyckats ta fram tekniska lösningar som skulle vara enkla att genomföra. Även partikelutsläppen har varit oförändrade under 2000-talet, och de visar inga tecken på att minska. Dagar med dålig luftkvalitet är dock fortfarande ganska sällsynta i Finland.

Nationella indikatorer (på finska)

Regionala indikatorer

 

Publicerad 05-05-2015 kl. 13.29, uppdaterad 12-01-2021 kl. 15.16