Total elförbrukning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
I elförbrukningen ses knappast alls någon förändring under granskningsperioden.
Utveckling på kort sikt:
Förbrukningen uppvisar en liten tillväxt under de senaste åren.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att elförbrukningen uppenbart ska minska, varvid förbrukningen av naturresurserna samtidigt är mindre och man bidrar till att minska de klimatförändringsorsakande utsläppen till en så låg nivå som möjligt.

Uppgifterna består av hushållens, jordbrukets, industrins, serviceföretagens och den offentliga sektorns årliga elförbrukning. Ju mer elektricitet som används, desto mer naturresurser förbrukas, vilket ger upphov till växthusgasutsläpp som påskyndar klimatförändringen. Konsumenternas elförbrukning kan påverkas genom att ändra förbrukningsvanorna i miljövänligare riktning med hjälp av rådgivning och upplysning. Exempelvis elförbrukningen i boende kan sänkas på detta sätt.

Elförbrukning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Elförbrukning_Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

Elförbrukningen i Södra Österbotten

Sähkönkulutus Etelä-Pohjanmaan maakunnassa
 
 

Elförbrukningen i Österbotten

Sähkönkulutus Pohjanmaan maakunnassa
 
 

Elförbrukningen i Mellersta Österbotten

Sähkönkulutus Keski-Pohjanmaan maakunnassa
 

Källa: Energiindustrin.

Elförbrukningen är störst i Österbotten, där industrin förbrukar största delen av elektriciteten. I Södra Österbotten förbrukar boende och jordbruk mest elektricitet. I Mellersta Österbotten är industrins andel av elförbrukningen störst.

 

Publicerad 13-05-2014 kl. 9.27, uppdaterad 25-10-2017 kl. 13.11