Klimatförändring och energi - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Regionala indikatorer för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

aurinLasku_pieni.jpg
Foto: Riku Lumiaro

Publicerad 13-05-2014 kl. 11.25, uppdaterad 06-05-2019 kl. 13.07