Användningen av träbränsle i energiproduktionen - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Användningen av träbränsle i energiproduktionen har ökat.
Utveckling på kort sikt:
Användning av träbränslen ökar trots årlliga variationer.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att andelen träbränsle i energiproduktionen ska öka och resan för att uppnå målet framskrider väl.

 

Trä är en förnyelsebar energikälla. Träbränslen delas upp i flytande, fasta och andra bränslen. Huvudsakliga träbränslen är skogsflis, biprodukter från mekanisk träförädling såsom spånor, bark och sågflis samt träpellets. Användningen av träbränslen i energiproduktionen har huvudsakligen ökat under uppföljningsperioden på Skogscentralens regionenhet Kustens (Österbotten) område. I Södra Österbottens och Mellersta Österbottens regionenheter har användningen av träbränslenhållits på en ganska stabil nivå, en lindrig ökning kan dock ses i slutet av uppföljningsperioden.

Användning av träbränslen i energiproduktionen på Skogscentralens i Södra Österbottens och Kustens regionenheters områden

Användningen av träbränsle-Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

Källa: Metla.

Användningen av träbränslen är tydligt på väg att öka. Uppgifterna i bilden omfattar följande fraktioner: skogsflis, flis av trärester inom industrin, sågspånor och andra spånor, bark, återvuunet trä och pellets samt briketter. Det är möjligt att utöka användningen av träbaserade bränslen främst genom att öka användningen av skogsflis som består av rester från gallringar och sluthuggningar, slanor och stubbar.

 

Publicerad 13-05-2014 kl. 11.06, uppdaterad 25-10-2017 kl. 13.22