Ekoodlingens areal - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Ekoodlingens areal av hela åkerarealen visar på en ökning och främjar således de gynnsamma effekterna för värnandet om en ren miljö och för hållbar utveckling.
Utveckling på kort sikt:
Den ekoodlade arealens andel har ytterligare ökat.
Utveckling i förhållande till mål
Målet för hållbar utveckling är att ekoproduktionen ska öka och detta mål ser ut att uppnås.

Den ekoodlade arealen - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Under de senaste åren har den ekoodlade arealens andel av hela åkerarealen ökat jämnt i hela Österbotten. I den österbottniska ekosektorn är stora kreaturgårdar typiska och deras verksamhet har blivit avsevärt effektivare i och med samarbetet mellan gårdarna. Nya odlingsväxter och produkter samt nya marknadsföringsmetoder ses också som en möjlighet för ekoodling.

Den ekoodlade areal - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumenterna är allt mera intresserade av hur matproduktionen påverkar människornas och produktionsdjurens välmående och miljö. Konsumenterna väljer ekologiskt på grund av att produkterna är rena och djuren och miljön mår bra och för att produktionskedjan är transparent. Odlarna har ökat den högklassiga, österbottniska ekoproduktionen till att motsvara efterfrågan.

Inom ekoodling används ingen mineralgödsel, varför odlarna har utvecklat gödsel som grundar sig på t.ex. återvinning av näringsämnen. Ekogårdarnas växtföljd omfattar olika odlingsväxter på ett mångsidigt sätt. Växtföljd som innefattar vall och i synnerhet baljväxter ökar även den organiska substansen i marken, vilket effektiverar utnyttjandet av jordens egna näringsreserver.

Ekoproduktionens andel av den uppodlade åkerarelaen - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Ekoproduktionens andel - Södra Österbotten, österbotten och mellersta Österbotten
 

 

Publicerad 05-06-2014 kl. 13.56, uppdaterad 24-05-2017 kl. 10.14

Ämne: