Grön ekonomi

Människans och miljöns välmående kan förbättras samtidigt

Under den senaste tiden har grön ekonomi ersatt begreppet hållbar utveckling i den allmänna debatten. Det är fråga om samma sak: tillräckligt ekonomiskt välmående tryggas samtidigt som miljöbelastningen minskas.

Ett mål för miljöpolitiken har redan länge varit att öka ekoeffektiviteten. Det här har de facto redan förverkligats i Finland, och belastningen på miljön har delvis rentav minskat trots den ekonomiska tillväxten. Man försöker också göra beskattningen miljö- och hälsobaserad, men denna förändring har tills vidare framskridit långsamt.

Finland placerade sig på åttonde bästa plats enligt indexet för hållbart samhälle (Sustainable Society Index) år 2012. Om man tar i beaktande endast mätarna på miljöns välmående, ligger Finland på 113:e plats. Många länder ligger före oss vad gäller användningen av förnybar energi, och vår höga levnadsstandard medför hög konsumtion och stora växthusgasutsläpp. När man ser till både människans och miljöns välmående är vi däremot bland de bästa länderna.

Nationella indikatorer (på finska)

Regionala indikatorer

 

Publicerad 12-05-2014 kl. 12.30, uppdaterad 01-04-2021 kl. 10.39
Ämne: