Indikatorer för miljöns tillstånd

Miljöns tillstånd är inte ett momentant tillstånd utan en kombination av förändringar, växelverkan och utvecklingsriktningar. Hur denna kombination tolkas – som en bra eller dålig miljö – är inte alltid entydigt, och bedömningen påverkas också av tolkarens personliga värderingar.

En bedömning av utvecklingen hos olika indikatorer presenteras med tre smileys. Den glada, ledsna eller neutrala minen berättar åt vilket håll man har gått på lång sikt, på kort sikt och i förhållande till de uppställda målen.

Du kan följa miljöns tillstånd också på Twitter!

Publicerad 14-04-2015 kl. 13.49, uppdaterad 16-03-2022 kl. 8.29