Skräp transporteras i de nordliga haven även långa sträckor - följ skräpets rutter!

Nyhet 07-06-2021 kl. 9.37
Östersjöbojen avsändes i Bottenhavet från SYKE:s havsforskningsfartyg Aranda lördagen den 5 juni 2021. © Bild: Ilkka Lastumäki / SYKE

Havsskräp transporteras långa sträckor. Skräpets rutter i Östersjön och Arktiska havet kan följas online i sommar på webbplatsen för det internationella projektet Plastic in a Bottle.

Marint skräp är ett miljöproblem som nyligen fått ökad uppmärksamhet. Till exempel dåligt fungerande avfallshantering, avsiktlig nedskräpning och olaglig dumpning av skräp är globalt de största källorna till marint skräp. En del av skräpet som hamnat i havet sjunker till botten, en del blir flytande i mellanvattnet eller på havsytan. Majoriteten av det flytande skräpet består av plast och härstammar från land- eller havsbaserade aktiviteter såsom sjöfart och fiske.

Skräpets spridningsvägar och transport till sjöss är ännu inte kända. Mer information utlovas i år, då Finlands miljöcentrals projekt Nordligt havsskräp skickar ut två marina skräpbojar. SYKE:s projekt genomförs i samarbete med sekretariat för Arktiska rådets arbetsgrupp för skydd av den marina miljön (PAME) i Island och Norsk Polarinstitut.

Forskaren Pinja Näkki från SYKE och Tuomo Roine från Meteorologiska Institutet avsände positionbojen i Bottenhavet. Om du hittar en ilandfluten Östersjöboj, vänligen kontakta Havscentret vid SYKE. Om du möter en boj till sjöss, låt den fortsätta sin färd utan att lyfta den ur vattnet. © Bild: Ilkka Lastumäki / SYKE

Positioneringsbojen visar rutten

Östersjöbojen avsändes i Bottenhavet från SYKE:s havsforskningsfartyg Aranda förra lördagen den 5 juni. Den arktiska bojen kommer att avsändas väster om Svalbard då det Norska Polarinstitutets forskningsfartyg rör sig i området 23–27 juni.

De marina skräpbojarna utgör en del av det internationella projektet Plastic in a Bottle. Avsikten är att med fritt drivande bojar ta reda på hur vindar och havsströmmar transporterar flytande skräp i de nordliga haven.

De små flytande GPS-positioneringsbojarnas rutt kan följas i nästan realtid online. Om du hittar en ilandfluten Östersjöboj, vänligen kontakta Havscentret vid SYKE för returnering och återanvändning. Kontaktinformation finns i slutet av detta nyhetsbrev. Om du möter en boj till sjöss, låt den fortsätta sin färd utan att lyfta den ur vattnet.

 

Arktiska havets skräp härstammar från Europa

”Oceanens olika delområden förbinds via havsströmmar. Skräp kan ligga kvar på ytan länge och färdas mycket långa sträckor med strömmar och vind”, säger Hermanni Kaartokallio, SYKE:s specialforskare som ansvarar för samarbetet för undersökning av nordligt havsskräp. ”En stor del av det marina skräpet som finns i Arktiska havet härstammar från sydligare breddgrader, särskilt i Europa, men de exakta rutterna och transporten är ännu inte kända. Det är därför som bojar ger värdefull kompletterande information. ”

Kuststaterna i Östersjön genomför övervakning av skräp och åtgärder för minskning av nedskräpning som en del av implementeringen av Östersjökonventionen och EU:s direktiv. Många icke-statliga organisationer är också aktiva i kampen mot nedskräpning. Marin nedskräpning har också identifierats som ett problem i Arktis. Arktiska rådet, som består av åtta arktiska stater och ursprungsbefolkningarnas organisationer, antog sitt eget handlingsprogram för marint skräp vid sitt möte i Reykjavik i maj 2021.

"Syftet med handlingsprogrammet är att stödja de arktiska staternas åtgärder för att bekämpa marint skräp och minska den skada som det orsakar och att utveckla ett omfattande arktiskt samarbete inom övervakning, forskning och kommunikation", säger Kaartokallio. ”De föreslagna åtgärderna sträcker sig från strandrengöring till effektivare avfallshantering i fiskehamnar och utveckling av materiallivscykler och pantsystem. Detta återspeglar havsskräpproblemets mångfacetterade natur och hur mycket samhällsdeltagande behövs för att hantera det.”

Om projektet Nordligt havsskräp

Projektet Nordligt havsskräp finansieras av Finlands utrikesministeriets samarbetsanslag för Östersjön, Barents och Arktis. Projektet främjar samarbete inom forskning, övervakning och hantering av marint skräp mellan Finland, Ryssland, Estland och de arktiska länderna. Projektet deltar bland annat i Arktiska rådets marina skräparbete, undersöker mängden mikroskräp i havsis i Östersjön och Arktis, och testar och verifierar de metoder för övervakning av marint skräp som används av Östersjöländerna. Projektet samordnas av Finlands miljöcentral och kommer att fortsätta till slutet av 2021.

Mer information:

Specialforskare Hermanni Kaartokallio, Finlands miljöcentral SYKE, e-post: förnamn.efternamn@syke.fi, t. +358 295 251 247