Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

© Foto: Mika Honkalinna

Pressmeddelande 21.9.2020 Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos
Kivisuo i Muhos är en stor myr med värdefulla naturvärden, och området har i dag blivit ett myrskyddsområde. Beslutet om skydd bidrar till målen för myrskyddet i livsmiljöprogrammet Helmi. Kivisuo är det största område som skyddats genom Helmi-programmet. Arealen uppgår till cirka 614 hektar. Avtalet om skydd av området ingicks av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos.

Publicerad 21.9.2020 kl. 11.29, uppdaterad 21.9.2020 kl. 11.28